Med hodet i himmelen
og beina på bakken

Forsiden>Tillitt og respekt mellom delegater
Sakspapirene til den ekstraordinære generalkonferansen. Illustrasjonsbilde.
Sakspapirene til den ekstraordinære generalkonferansen. Illustrasjonsbilde.

Tillitt og respekt mellom delegater

2019-02-01
På tross av meningsforskjeller er det respekt mellom delegatene til generalkonferansen fra Europa.

 

Det er ingen hemmelighet at det er ulike meninger og ulik forståelse av menneskelig seksualitet mellom de 40 delegatene fra Europa og Eurasia til den ekstraordinære generalkonferansen. Det er også ulik mening om hva som vil være den rette veien videre for Metodistkirken. Dette ble høyst synlig da delegatene møttes i januar i Braunfels i Tyskland for tre dager med tilbedelse, bønn, samtaler, refleksjon og fellesskap.

Formålet med samlingen var å gi delegatene fra Europa og Eurasia muligheten til å møtes og til å reflektere og be sammen, som en forberedelse til den ekstraordinære generalkonferansen. Biskopene Streiff, Rückert, Khegay og Alsted ledet tilbedelsen og var ordstyrere i plenumssamtalene.

I smågrupper inndelt etter biskopsområder, ble det samtalt om rapporten fra «A Way Forward», de tre hovedforslagene og mange av de andre forslagene. De ble lagt vekt på å få frem hva delegatene så som vanskelige og problematisk i forslagene, og hva som kunne endres for å bedre dem. Fokuset lå på «The One Church Plan» og «The Traditionalist Plan”. Det ble også samtalt om de andre forslagene.

Videre ble det vurdert hvordan forslagene vil kunne virke på årskonferansene og de tre europeiske sentralkonferansene. Det ble enstemmig vedtatt å fremme et endringsforslag til «The One Church Plan» for å hindre at det oppstår et eventuelt juridisk vakuum i sentralkonferansene mellom generalkonferansen i 2019 og de regulære sentralkonferansene.
Det ble arbeidet grundig med hvordan en skulle støtte hverandre og opprettholde en fredelig holdning til hverandre, og vise ydmykhet ovenfor hverandre på tvers av ulike overbevisninger gjennom generalkonferansen. Det vil bli en utfordring når spenningen øker.

Det var også mange som uttrykte uro ovenfor de politiske manøvreringene som de ulike pressgruppene bruker. Det er vanskelig å se hvordan dette harmonerer med idealet en har om hvordan kirken skal komme frem til sine beslutninger.

Kultur, lovverk, moral og den kirkelige tjeneste er svært mangfoldig og ulik i de 27 nasjonene i Europa og Eurasia der The United Methodist Church er aktiv. Likevel er båndene imellom oss sterke. Kjærlighet, tillit, fellesskap og en felles metodistisk identitet eksisterer og binder oss sammen.
Samlingen viste at vi har sterke overbevisninger, men at vi er i stand til å lytte til hverandre og holde respektfulle samtaler mens vi søker å forstå, respektere hverandre og å unngå å skape vinnere og tapere.

Delegatene uttrykte en dyp uro over fremtiden for Metodistkirken. Samtidig var atmosfæren håpefull og flere løftet frem et dypt ønske om å bevare kirkens enhet, inkludert den store variasjonen som finnes i Europa og Eurasia. Felles for oss alle står vår misjon om å forme disipler for Jesus Kristus slik at verden forandres.

Biskop Christian Alsted

 

 

Oversatt av Karl Anders Ellingsen

 

Nyeste sakene fra metodistkirkens hovedside
Biskopsrådet har laget en bønn som skal benyttes på åpningsgudstjenesten søndag. Alle menigheter og metodister oppfordres sterkt til å delta. Les mer
Powered by Cornerstone