Med hodet i himmelen
og beina på bakken

Forsiden>Kort oppsummering av GK2019
Kort oppsummering av GK2019

Kort oppsummering av GK2019

2019-02-27
Som mange av dere sikkert vet, har det de siste dagene vært overholdt en ekstraordinær generalkonferanse i St.Louis i USA. Her er en kort oppsummering for hva som har skjedd, og hva som (kanskje) kommer til å skje videre.

Bakgrunn:

Hvert fjerde år arrangerer Metodistkirken en Generalkonferanse. Dette er den konferansen hvor Metodister fra hele verden samles, og snakker kirkepolitikk. Helt siden 70-tallet har spørsmålet omkring kirkens syn på LGBTQAI+ vært oppe på disse konferansene, og med det spørsmål om man skal endre kirkens påstand om at homofilt samliv er «uforenelig med kristen lære». Ettersom dette spørsmålet har tatt opp så mye tid over så mange år, har man besluttet å holde en egen konferanse kun forbeholdt spørsmålet om menneskers seksualitet. Det er denne ekstraordinære generalkonferansen som nå har vært avholdt i St.Louis.  I forkant av konferansen har man jobbet mye med forskjellige planer for hvordan kirken kan se ut i fremtiden. Du kan blant annet lese mer om planene her.  Disse planene, og variasjoner over dem, har blitt diskutert og stemt over.  

Hva har blitt bestemt:  

Planen som har fått navnet «Traditionalist Plan» har blitt vedtatt. Denne planen er en konservativ plan, som støtter at homofilt samliv er mot kirkens lære, og at mennesker som lever i likekjønnede forhold ikke kan ordineres (bli prest/diakon) eller gifte seg i kirken. Planen innebærer sanksjoner mot de som ikke ønsker å følge kirkens offisielle lære. Utfordringen er at man allerede før avstemningen var klar over at «Traditionalist plan» slik som den ble seende ut, ikke er i tråd med konstitusjonen (vår «grunnlov»). Mest sannsynlig står vi derfor uten et gyldig vedtak på veien videre. Det er en komite som heter «juridisk råd» som får saken oversendt, og som offisielt skal beslutte om vedtaket er gyldig.

De tingene som er besluttet, er praktiske løsninger omkring prester og kirker som vil forlate kirken.

Det er vanskelig å si hvor veien går videre etter dette, men det vi med sikkerhet kan si er at dette kommer til å fortsette å være et tema videre.     

Nyeste sakene fra metodistkirkens hovedside
Det er med sorg vi den siste tiden har fulgt det offentlige ordskiftet om norske barn i flyktningleirer i Syria og Irak. Som ledere i Metodistkirken etterlyser vi handling fra myndighetene som ivaretar disse barnas rettigheter. Les mer
Rådet vil at biskop Alsted skal kunne gjenvelges nok en gang på grunn av "den vanskelige situasjonen" kirken står i. Les mer
Med "Kirke uten vegger" som tema for årets Sommerfest, vil tilsynsprest Knut Refsdal ha et seminar om nye måter å være kirke på. Les mer
Powered by Cornerstone