Med hodet i himmelen
og beina på bakken

Forsiden>Uttalelse fra landsstyret om kirkens situasjon
Uttalelse fra landsstyret om kirkens situasjon

Uttalelse fra landsstyret om kirkens situasjon

2019-04-27
Metodistkirkens Barne- og Ungdomsforbunds landsstyre oppfordrer med dette til varsomhet omkring hvordan man omtaler aktuelle temaer i møte med menighetenes barn og unge.

Landsstyret har mottatt henvendelser som beskriver uheldige situasjoner. Disse henvendelsene omhandler voksne ledere som oppsøker ungdom med konfronterende spørsmål og utsagn om de vanskelige spørsmål som kirken står i. Landsstyret ønsker å minne på at det er en stor maktforskjell mellom ungdom og kirkens ledere, både når det gjelder alder, posisjon, og teologisk kunnskap. Slike konfronterende møter blir derfor svært uheldige og ubehagelige for våre medlemmer, og fører til at ungdom ikke føler seg trygge på at det er rom for deres meninger i våre menigheter. 

Landsstyret mener at det er viktig at store spørsmål også blir snakket om med de unge. Dette må likevel skje i trygge omstendigheter, hvor det er rom for uenighet. Samtaler bør ikke bære preg av formaning.

Landsstyret oppfordrer derfor til:

  • Spør ungdom om dette er noe de ønsker å snakke om.
  • Vis varsomhet i samtale med unge mennesker. Tilstreb at ungdom selv kan ta initiativet til en-til-en-samtaler.
  • Vær reflektert rundt hvilke ord som du bruker i samtalen.
  • Vær mer opptatt av å lytte, enn å få frem din egen mening.
  • Vær nøye på å formidle at dette er et spørsmål med mange meninger, og alle meninger er representert i kirken vår.
  • Snakk positivt om de med annet standpunkt enn deg. Ikke gjør dette om til en «oss-og-dem»-diskusjon.

Landsstyret oppfordrer til å snakke med unge mennesker om nåværende situasjon, og mener at dialog er den eneste måten å komme gjennom dette som kirke. Vi ønsker lykke til i dette viktige arbeidet.

 

Med hodet i himmelen og beina på bakken!

MBUs landsstyre 27.04.19

Nyeste sakene fra metodistkirkens hovedside
Kirke uten vegger
22.08.2019
Årets stevnesang slo godt an på Sommerfesten. Nå kan du synge den i menigheten og. Les mer
Powered by Cornerstone