Med hodet i himmelen
og beina på bakken

Forsiden>Hvilke forslag har kommet inn til Årskonferansen, og hva går de ut på?
Hvilke forslag har kommet inn til Årskonferansen, og hva går de ut på?

Hvilke forslag har kommet inn til Årskonferansen, og hva går de ut på?

2019-05-07
Har du sett noen av forslagene som har blitt sendt til Årskonferansen? Syns du det er litt vanskelig å forstå alt? Her er en liten oppsummering av forslagenes innhold og hva de betyr.

Litt praktisk info først:

Hvert år samler representanter fra alle menighetene i Norge seg til en konferanse som heter Årskonferansen. Denne konferansen er kirkens øverste organ i Norge, og det stedet hvor man behandler spørsmål som omhandler hele kirken. Til alle årskonferanser er det mulig for hvilken som helst metodist å sende inn forslag. Så langt har det blitt offentliggjort tre forslag på forskjellige plattformer (e-post og sosiale medier), som er sendt inn til årets årskonferanse. Disse dreier seg om hvordan vi nå skal forholde oss til vedtaket som ble gjort på Generalkonferansen (som er konferansen for hele verden). Generalkonferansen stemte på en plan som het «traditional plan», som opprettholder at skeive ikke kan bli viet eller bli ordinert i kirken vår. Dette har medført mange diskusjoner i kirken i mange land, så det kan skje endringer i kirken uansett hva vi i den norske årskonferansen bestemmer oss for.   

Dere vil legge merke til at det er stor forskjell på hvor mange forslagsstillere det er i hvert forslag. Dette betyr egentlig ikke så mye annet enn hvem som skrev under før forslaget ble sendt. Forslagsstillere er ikke det samme som stemmer, så når man stemmer over forslag på konferansen, er det antallet stemmer avgitt der som teller, ikke hvor mange som har skrevet under selve forslaget.   

Det er ikke slik at vi velger ett forslag å stemme på av de tre. Hvert forslag blir tatt opp hver for seg, og behandlet, og man kan stemme for eller mot på hvert enkelt forslag. Dette betyr også at man kan komme med forslag om å endre deler av forslaget før man stemmer over det. På denne måten kan forslag se veldig annerledes ut etter behandling enn de gjorde i utgangspunktet. Det er mulig at ingen av forslagene får flertall – da fortsetter vi bare som før, at flere enn ett forslag får flertall, eller at deler av forskjellige forslag får flertall.  

Forslagene er i denne fremstillingen nummerert i den rekkefølgen de ble offentliggjort. Vi vet ikke om dette er rekkefølgen de vil bli behandlet i.

To ordforklaringer som er greie å ha med seg:

Lekpersoner/legpersoner/lekfolk = det motsatte av «pastorale». Altså alle mennesker som ikke er prest eller diakon.

United Methodist Church/UMC= den delen av Metodistkirken som alle metodister her i Norge er en del av, både konservative og liberale. Det er mange metodister i verden som ikke er en del av denne grenen, og som derfor ikke følger de samme reglene som vi gjør, eller er med på de samme konferansene vi er.

Forslagene i sin helhet finner du nederst på siden.

 

Forslag 1) «Veien videre for Metodistkirken i Norge»

Forslagsstillere: 88 mennesker, både prester og lekfolk, fra mange menigheter.

Forslaget kort fortalt:  Dette er et forslag som går imot vedtaket som ble fattet på generalkonferansen. Det foreslåes at man kartlegger hvilke muligheter man har for å bli en kirke hvor skeive kan gifte seg, og bli prester/diakoner på lik linje med heterofile. Forslaget er at det nedsettes en gruppe av tre prester/diakoner og tre lekpersoner som kan finne ut av hvilke løsninger som finnes, og presenterer dette til Årskonferansen 2021, med en foreløpig oppdatering ÅK 2020.

Mulige konsekvenser hvis vedtaket får flertall: Selv om forslaget i seg selv ikke endrer noe av kirkens nåværende standpunkt, så dette gi tydelige signaler om hvor kirken er på vei. Dette er et forlag som gir en tydelig retning om å åpne opp synet på skeive. De som ønsker å beholde kirkens syn på skeive slik som det er (altså at skeive ikke kan gifte seg eller bli prester/diakoner), vil derfor synes at et slikt vedtak er vanskelig, og noen vil kanskje velge å forlate en kirke som går i en slik retning.

 

Forslag 2) «Forslag til årskonferansen 2019»

Forslagsstillere: 15 mennesker, både prester og lekfolk, fra mange menigheter.

Forslaget kort fortalt: Dette er et forslag i tre deler, hvor man kan velge å behandle /stemme over delene én og én.  Forslaget støtter vedtaket som ble fattet på Generalkonferansen. Den foreslår at den norske konferansen offisielt sier seg enig i det Generalkonferansen bestemte (del 1). Den foreslår videre at personer og menigheter som ikke vil følge generalkonferansens vedtak kan forlate kirken på en god måte, og at måter dette kan gjøres på kartlegges fram til Årskonferansen 2020 (del 2). Til sist foreslåes det at det utredes muligheter til å bli i UMC for enkeltmenigheter, dersom den norske årskonferansen velger at man skal bryte med UMC (del 3).

Mulige konsekvenser hvis vedtaket får flertall: Del 1 gir ingen konkret endring, men ved et flertall gir dette tydelige signaler om hvor kirken står. De som ønsker at skeive skal få gifte seg og bli ordinert i kirken vil derfor synes at et slikt vedtak er vanskelig, og noen vil kanskje velge å forlate en kirke med et slikt standpunkt. Del 2 og 3 er vanskelig å si hvilke konsekvenser har, da de begge setter i gang kartlegginger som man ikke vet hva fører til. Begge disse delene er forslag som omhandler konsekvenser ved en eventuell splittelse av kirken, hvordan en slik splittelse kan foregå i mest mulig skånsomt, og hvordan alle parter kan bli mest mulige fornøyde. Det finnes mange måter å tenke en slik splittelse på, enten at enkeltpersoner, grupper eller hele menigheter forlater kirken, og dette må man ta stilling til etter hvert.  

 

Forslag 3) «Veien videre sammen»

Forslagstiller: Ivar Granum, Metodistpastor, pensjonert, Hønefoss.

Forslaget kort fortalt: Dette er også et forslag i tre deler, hvor man kan velge å behandle /stemme over delene for seg. Del 1 foreslår at man oversetter og fordyper seg i Metodistkirkens historie, arv og teologi, som det er beskrevet i Book of Dicipline («lovboken» til Metodistkirken).  Del 2 ønsker at man i alle menigheter, styrer og råd lager seg planer for hvordan man kan inkludere alle mennesker, uansett etnisitet, kjønn, legning osv. Del 3 ber om at det nedsettes et stort utvalg, som kan se på om metodistkirken skal si fra seg retten til å vie par (altså at man ikke vier verken heterofile eller skeive), men overlater denne oppgaven til staten, og eventuelt ser på mulighetene for å ha en bønnehandling for inngåtte ekteskap.

Mulige konsekvenser hvis vedtaket får flertall: Del 1 er det vanskelig å si hvilke konsekvenser kan få, da dette punktet handler om kompetanseheving. Det ligger nok et håp om at slike studier vil føre til større enighet/forståelse mellom ytterpunktene. Del 2 gjør at menigheter, styrer og råd vil ha en plan for inkludering. Disse inkluderingsplanene må forholde seg til hva UMC har bestemt, så man kan ikke bestemme seg for å vie eller ordinere skeive. Del 3 er nok den delen av dette forslaget som potensielt kan ha størst konsekvenser, da det handler om å ikke lenger ha vielser, og at man da må gifte seg annet sted (for eksempel rådhuset) før man kan komme til kirken å få forbønn. Det er likevel viktig å understreke at forslaget ikke automatisk sier at man gir fra seg vigselsretten, bare at man skal utrede om man bør si den fra seg.

Relaterte dokumenter
Nyeste sakene fra metodistkirkens hovedside
Steg er første skritt på veien til nye fellesskap, sier Ximena, Martine og Egil. Les mer
Med salget av kirkebygningen er det mange nye dører som åpner seg for menigheten i nord. Les mer
Vi minner om at det må nomineres til viktige verv i årskonferansen. Få oversikten her. Les mer
Powered by Cornerstone