Med hodet i himmelen
og beina på bakken

Forsiden>Norske barn i flyktningleirer i Syria og Irak
Illustrasjonsbilde
Illustrasjonsbilde

Norske barn i flyktningleirer i Syria og Irak

2019-05-23
Det er med sorg vi den siste tiden har fulgt det offentlige ordskiftet om norske barn i flyktningleirer i Syria og Irak. Som ledere i Metodistkirken etterlyser vi handling fra myndighetene som ivaretar disse barnas rettigheter.

 

Metodistkirken anerkjenner barnas ukrenkelige verdi uavhengig av deres foreldres handlinger, noe også Metodistkirkens sosiale prinsipper er tydelige på:

«Barn, som før ble ansett som voksnes eiendom, anerkjennes nå som fullverdige mennesker i seg selv, men også som individer som voksne og samfunnet for øvrig har visse særskilte forpliktelser overfor […]. Barn har videre rett til mat, husly, klær, helse- og velferdsordninger og emosjonell trygghet på samme måte som voksne, og vi anerkjenner disse rettighetene som ukrenkelige uavhengig av foreldres eller foresattes handlinger eller manglende handlinger. Barn må særlig beskyttes fra økonomisk, fysisk, emosjonell og seksuell utnyttelse eller misbruk.»

Det er etter Metodistkirkens syn ingen handlinger fra foreldre, selv ikke deltakelse i den type krigføring som IS har ført, som kan frata barn deres grunnleggende rettigheter.

Vi anser det derfor som vår plikt som kristne og som samfunnsborgere å ta vare på disse barna og å gjøre vårt ytterste for at de får den hjelp og omsorg de trenger og fortjener.

Vi vil oppfordre alle dem som er i kontakt med barna, det seg være via menigheter og organisasjoner eller som privatpersoner, å være inkluderende medmennesker og ta dem godt imot.

De norske barna i flyktningleirene har vi et felles ansvar for. Derfor vil vi til sist også komme med sterke oppfordringer til norske myndigheter om å hjelpe disse barna og dermed sikre at deres rettigheter ivaretas.

 

Christian Alsted                         Audun Westad                         Ingull Grefslie                  Knut Refsdal

Biskop,                                          Leder i Hovedstyret, MiN       Tilsynsprest, MiN            Tilsynsprest, MiN

Metodistkirken i Norden og Baltikum

 

 

Nyeste sakene fra metodistkirkens hovedside
Nå kan du lese tilsynsprestenes tale på forhånd. Den vil ikke bli lest på konferansen. Les mer
Det er lagt ut mye viktig informasjon for Årskonferansen 2019. Les mer
Powered by Cornerstone