Med hodet i himmelen
og beina på bakken

Forsiden>Hva ble bestemt på Årskonferansen?
Hva ble bestemt på Årskonferansen?

Hva ble bestemt på Årskonferansen?

2019-06-24
I går ble Årskonferansen 2019 avsluttet, og det er særlig en sak som har fått mye oppmerksomhet i avisene. Under overskrifter som "Metodistkirken går for å inkludere homofile og lesbiske" (Vårt land), "Metodistkirken vil inkludere homofile" (TV2), "Metodistkirken inkluderer homofile" (NRK), og "Vil jobbe frem to syn på vigsel av likekjønnede" (Dagen). Men hva skjedde egentlig? Her er en liten gjennomgang:

Årskonferansen er Metodistkirkens årsmøte, der alle menighetene våre sender sine representanter (delegater) til å bestemme hvor kirken vår er på vei.Hvor mange delegater er avhengig av hvor stor menigheten er, men de fleste menighetene våre sender sin prest/diakon og et medlem av menigheten, de som har to prester sender dem pluss to medlemmer av menigheten osv.   

Som vi tidligere har skrevet om, var det sendt inn tre forlag til årskonferansen. De kan du finne her. I tillegg ble det levert inn to såkalte "endringsforslag" - altså forslag som tok utgangspunkt i et av de tre andre forslagene, men som ville gjøre noen endringer til dem. Dette gikk i hovedsak ut på å endre forslaget om en åpen kirke, slik at det ble tydelig at det i en inkluderende kirke også skulle være mulig å være konservativ. Disse kan du finne her.

I første omgang ble forslagene presentert og diskutert, før de som var ansvarlige for de fem forslagene ble bedt om å sette seg sammen, og se om de sammen kunne komme frem til et forslag som de alle var enige om. Det ble da utarbeidet et felles forslag, underskrevet av fire av de fem forslagsstillerne. Dette forslaget ble brukt som grunnlag for videre samtale. Det ble endret på noen småting, men stort sett er det dette vedtaket som ble stående.

Du kan lese hele forslaget som man ble enige om her. I hovedsak går dette ut på at man setter ned et utvalg på åtte personer som skal svare på to spørsmål:

A.    Hva skal til for at Metodistkirken i Norge skal kunne leve med et fullt ut inkluderende syn på menneskelig seksualitet.
B.    Hva er konsekvensene av de valg Årskonferansen inviteres til å gjøre, i forhold til kirkeordning, økonomi, administrasjon og internasjonal tilknytning

Dette ble bestemt med en såkalt konsensusposess, Dette betyr ikke at alle var enige, men det betyr at alle fikk si hva de mente, og at vi var enige om at det var et flertall. Noen av dere har kanskje sett bilder med mange orange lapper i lufta. Disse bildene ble tatt når man spurte om alle følte seg hørt. (Det var altså ikke enstemmig "ja" til forslaget, slik bildet kanskje kan tolkes som.


Hva nå?

Det er viktig å merke seg at det som er bestemt på denne årskonferansen ikke har gjort noe med hva kirken offisielt står for. I "reglene" våre står det fortsatt at de som lever sammen med noen av samme kjønn ikke kan gifte seg i kirka, eller bli prester eller diakoner. Dette opphever heller ikke det som ble bestemt på Generalkonferansen i USA tidligere i år. Det vedtaket sier er at man i Norge er uenig, og vil se på mulighetene for å gå en annen vei enn det som ble bestemt i USA. Liknende prosesser som den som har skjedd i Norge har også skjedd i mange andre land, så det er mye som kan skje det neste året.

Nyeste sakene fra metodistkirkens hovedside
Bli med til Mysen
09.07.2020
Går du med en menighetsplanter i magen? Eller kanskje du har lyst til å starte et husfellesskap? MNA koordinerer et ni måneders treningsprogram for deg som vil lære mer. Les mer
Powered by Cornerstone