Med hodet i himmelen
og beina på bakken

Forsiden>Avtalen "The Protocol" - en "lett" innføring
Avtalen "The Protocol" - en "lett" innføring

Avtalen "The Protocol" - en "lett" innføring

2020-01-08
Før helgen kom det et forslag om fremtiden til Metodistkirken, som har fått mye oppmerksomhet. I denne artikkelen forsøker MBU å forklare litt om hva som er bakgrunnen for denne avtalen, veien videre, og hvordan det kan se ut dersom man vedtar innholdet i avtalen.

Først litt historikk: Som mange av dere vet, har man over lengre tid i kirken vår vært uenige om det skal være lov å være prest/diakon i kirken vår, eller å få lov å gifte seg i kirken hvis man er homofil eller bifil og lever med en av samme kjønn. I fjor ble det holdt en ekstra generalkonferanse, en konferanse med mennesker fra alle metodistkirkens land kommer sammen for å bestemme fremtiden. På denne konferansen ble det lagt frem flere alternativer for hvordan kirken vår skulle ha det videre. Forslaget som fikk mest stemmer i fjor, var en plan som sa at man skulle fortsette som før- at homofilt samlevende ikke fikk lov å være prester og diakoner i kirken, eller å gifte seg der. Videre bestemte man en del sanksjoner, eller «straff» dersom noen ikke fulgte reglene. Dette var for eksempel at prester umiddelbart mistet jobben hvis de viet homofile, og tilsynsprestene (sjefen til prestene) ville mistet sin jobb om de ikke sørget for at dette skjedde. Dette hadde godt nok ikke skjedd i Norge, da vi i Norge har lover som gjør at man ikke bare kan si opp arbeidstakere uten varsel – men i andre deler av metodistkirken ville disse «straffene» blitt innført.

Etter at dette ble bestemt, var det mange som var uenige. Ikke bare fordi de hadde håpet at det skulle bli akseptert å være homofil i kirken vår, men også fordi at det som ble bestemt faktisk gjorde det strengere, og at man da mente utviklingen dermed gikk i feil retning. Mange sa også at de nektet å gi den «straffen» som de nye bestemmelsene snakket om. Etter Generalkonferansen er det derfor en del land og menigheter som har snakket om å kanskje trekke seg fra den internasjonale metodistkirken (United Methodist Chrurch/UMC) og heller forme et nytt kirkesamfunn hvor homofile har de samme rettigheter som heterofile. De nye reglene som ble laget på Generalkonferansen har nå begynt å gjelde i USA, men gjelder ikke her i Norge før mai 2021.

 Situasjonen nå: Siden det har kommet sterke signaler om at mange ønsker å se på muligheten for å melde seg ut av metodistkirken, og man kan få en splittelse hvor en kirke blir til to (eller fler) kirker, så er det mange som har ment at det må finnes bedre løsninger enn den som ble bestemt i fjor. Det har blitt foreslått flere «løsnings-planer», men det har ikke vært noen av disse planene som har sett ut til at man kunne bli enige om. Spesielt har det vært kritisert at disse planene ikke tar hensyn til de delene av kirken som ikke er i USA.  Før helgen ble en ny avtale offentliggjort, som er inngått av en ganske bred gruppe kirkeledere. Blant annet har vår egen biskop Christian Alsted, og biskop Yambasu fra vårt samarbeidsland Sierra Leone vært med på å forhandle seg frem til denne avtalen. Den har fått navnet «Protocol of Reconciliation & Grace Through Separation» (forkortet «the Protocol»), som oversatt til Norsk blir «Protokoll om forsoning og nåde gjennom separasjon», og er en avtale om hvordan man kan dele kirken som venner. Det er viktig å merke seg at selv om den heter «avtale», så må den fortsatt stemmes over på Generalkonferansen som skal være i mai i år, så ingenting er bestemt.

Avtalen går i korte trekk ut på at det vil dannes en ny kirke for de som har et tradisjonelt syn på homofilispørsmålet. «Tradisjonelt syn» betyr de som vil fortsette å ha det slik vi har det nå, hvor det ikke er lov å ordinere eller vie homofile. De får med seg en del penger og eiendommene sine (for eksempel kirkebygg) slik at de kan klare seg som ny kirke. De må da finne et nytt navn og logo. Det er også satt av penger til noen andre grupper, slik som urfolk, etterkommere av slaver o.l. Kirken som blir igjen når de konservative forlater får lov å fortsette å bruke navnet «United Methodist Church», og får fortsette å bruke kors-og-flamme-logoen.  Både hele land, eller en og en kirke kan bestemme seg for om de vil bli i den kirken som blir igjen, eller bli med den delen som danner en ny kirke. Dette gjøres etter noen fastsatte regler om flertall.

Dette høres kanskje litt rart ut, siden dette da betyr at det både ble den «tradisjonelle» siden som fikk flertall på generalkonferansen i fjor, men likevel er de som det nå er snakk om at skal forlate Metodistkirken og lage noe nytt. I tillegg kan det være litt forvirrende at man nå foreslår at kirken skal dele seg – når noe av formålet var å unngå en splittelse av kirken. Forskjellene er likevel her:

-Man skilles som venner, etter en plan man har blitt enige om – ikke som uvenner hvor man krangler.

-Ingen blir «kastet ut» av kirken fordi man er uenig, slik det vil bli hvis man ikke får til en avtale. Enten kan man velge å frivillig gå, og hvis man ikke gjør noe, så er man fortsatt en del av metodistkirken.

-Økonomien er avklart, slik at man ikke trenger å krangle om hvem som skal ha hva av de tingene metodistkirken eier.

-De som kun kan godta det nåværende standpunktet om homoseksualitet får muligheten til å ha en kirke hvor dette er noe man er enige om, i stedet for å være en del av en kirke hvor dette er noe man fortsetter å være uenige om, og mest sannsynlig vil fortsette krangle om i mange år fremover.

-Det er vanskelig å si hvor mange som går, og hvor mange som blir – men sannsynligheten er at den kirken som eventuelt blir værende igjen som metodistkirken etter en slik deling, fortsatt vil være en kirke med delte syn på spørsmålet om homofiles rettigheter i kirken. Det åpner likevel for en kirke hvor man kan være enig i å være uenig – og at de som ønsker å inkludere homofile kan det, mens de landene som f.eks. ikke har lov (slik som noen steder i Afrika og Øst-Europa hvor homofili er forbudt) kan la vær å vie homofile.    

Nyeste sakene fra metodistkirkens hovedside
Dette er tema for onsdagens "Tro som bærer". Les mer
Powered by Cornerstone