Med hodet i himmelen
og beina på bakken

Forsiden>Vil du være leirleder?
Vil du være leirleder?

Vil du være leirleder?

2020-03-23
Hvert år arrangerer MBU minst seks leirer for barn og unge. Vi har fire leirer på sommerfesten, for alle mellom 1-18+år, konfirmantleir, og nyttårsleir. I tillegg har vi utenlandsleir og påskeleir med jevne mellomrom.

Til alle MBUs leirer trenger vi gode, trygge, morsomme ledere, som er med på å gi den trosopplæring og leiropplevelsen våre barn og ungdom fortjener. Leirledere er frivillige, men de får dekket hele, eller store deler av leiropphold og reise.

Systemet vi har hatt for å finne ledere er dessverre ikke alltid godt nok. Det har ofte blitt brukt de som har vært ledere før, bekjentskaper og andre mer eller mindre tilfeldige metoder for hvem som blir spurt og ikke spurt. Dette betyr ofte at noen alltd blir spurt, noen "gror fast" i en leir når de egentlig helst ville forsøkt seg i en annen, vi mister noen underveis fordi de kanskje har vært i en livssituasjon hvor de ikke kunne være ledere et par år, og så glemmer man å spørre dem når situasjonen har forandret seg. Vi ser også at en del voksne ledere faller fra, fordi unge leirsjefer ikke kjenner alle voksne som kunne vært potensielle ledere.

For å forsøke å lage et bedre system, spør vi i MBU nå: Har du lyst til å være leder på leir? Hvis svaret er ja, så har du to alternativer: du kan enten melde deg interessert i leir som en engangshendelse. Den første leiren nå er sommerfesten, og da sender du en e-post til: lisa.kristin.hanielsen@metodistkirken.no hvor du sier hvilken leir/aldersgruppe(r) du er interessert i. Så kan det være at leirsjefen for den leiren kontakter deg for å vite mer, dersom det er aktuelt.
Det andre alternativet, som vi håper mange vil benytte seg av, er å gi en generell "ja" til leir, hvor vi i MBU får samtykke til å registrere deg i et lederregister. Da har vi en database over mennesker vi kan spørre om å være leirledere, og slipper "finne opp kruttet" før hver leir. Det er selvfølgelig slik at dette registeret kun benyttes til å finne leirledere, og det er selvfølgelig alltid slik at du kan svare nei hvis du blir spurt om å være leder på en leir. Hvis du vil være i et slikt register, så sender du også mail til lisa.kristin.hanielsen@metodistkirken.no og skriver hvilke leirer og aldersgrupper som er aktuelle å kontakte deg i forbindelse med. Vi sletter deg selvfølgelig fra en slik liste så fort du skulle be om det!

Takk for at du vil være med å gi barn og ungdom i metodistkirka en god leiropplevelse!

Powered by Cornerstone