Med hodet i himmelen
og beina på bakken

Forsiden>Hva feirer vi i påsken - en lett innføring.
Hva feirer vi i påsken - en lett innføring.

Hva feirer vi i påsken - en lett innføring.

2022-04-08
Syns du det er litt vanskelig å holde orden på alle dagene, og alle hendelsene som markeres i påsken? Her er en kort oversikt over de forskjellige dagene, og hva som markeres på den enkelte dag. Det kan også leses om dette i bibelen, og der står det mange flere detaljer - for eksempel i Evangeliet etter Matteus, kapittel 26 -28. Påsken flytter på seg fra år til år, så datoene i denne artikkelen gjelder bare for i år.
Palmesøndag  Navnet «palmesøndag» kommer av at dette markerer dagen Jesus red inn i Jerusalem på et esel, og ble møtt av jublende folkemengder som viftet med palmegrener. De la grener og kappene sine ned foran ham, og ropte «Hosianna Davids sønn». Hosianna betyr å frelse, eller å redde, og Davids sønn henviser til at Jesus var etterkommer etter Kong David. Jødene mente Messias skulle være av Davids slekt. Eselet var et symbol på at Jesus ikke kom for å krige (som mange forventet at var måten Messias skulle gjøre mennesker «fri»), for det var hester man red i kamp.

«Den stille uke»  Dette kaller vi uken fra palmesøndag til påskeaften. I andre land kalles denne uken også «den store uken», eller «den hellige uken». At uken er «stille» henviser til at man tidligere ikke ringte med kirkeklokkene denne uken. Det var et tegn på at det som skjer er alvorlig, at det er en tid for stillhet og ettertanke, og at det som skjer er så stort at man kanskje ikke en gang har ord for det.

Skjærtorsdag: Markerer kvelden hvor Jesus vasker disiplenes føtter, og spiser det tradisjonelle påskemåltidet sammen med disiplene sine. Denne middagen blir ofte kalt «det siste måltid» eller «the last supper» på engelsk. Ved slutten av måltidet deler Jesus ut brød og vin til disiplene, og sier at dette er hans legeme og blod. Han ber disiplene gjøre det samme når de samles. Dette er grunnen til at vi feirer nattverd, ettersom Jesus har bedt oss om å gjøre det – «til minne om meg».

Langfredag: Dagen hvor Jesus blir tatt til fange, stilt for domstolen, dømt og korsfestet. Langfredag har fått navnet sitt fordi det mest sannsynlig opplevdes som den lengste dagen i manges liv, kanskje særlig Jesus sitt. Jesu’ kropp blir tatt ned fra korset, og lagt i en tradisjonell grav – en hule, med en sten foran åpningen. Disiplene, som fryktet for sitt eget liv, hadde gått i skjul. En av disiplene, Peter, har til og med løyet og sagt at han ikke kjente Jesus.  

Påskeaften: Er bibelsk sett ikke en dag hvor så mye skjer. Jesus er død, disiplene er redde og lei seg, og lurer på hva de skal gjøre videre. Tidligere var det en del kristne som holdt seg våkne denne natten for å be, men dette er nok mer sjeldent i vår tid. Noen kirker har kvelds/nattgudstjeneste denne dagen, hvor man ber frem mot påskedagen.

1.påskedag: «Påskemorgen slukker sorgen» heter det i en av våre mest kjente påskesalmer. På denne dagen gikk noen av kvinnene som fulgte Jesus til graven, men finner at stenen er tatt bort, graven er tom, og at Jesus har stått opp fra de døde. Kvinnene forsøker å fortelle dette til disiplene, men blir (kanskje ikke så overaskende) ikke trodd – man kan jo ikke stå opp fra de døde. Jesus viser seg etterhvert også for disiplene.

Jesus blir på jorden i 39 dager etter dette, før han på den 40ende påskedagen reiser hjem til himmelen. Det markerer vi på Kristi himmelfartsdag (noen kaller det også det mer humoristiske «Himmelspretten»), som alltid er en torsdag.

En velsignet påske til dere alle! 

 

Ps: Denne artikkelen ble først publisert påsken 2019,

Nyeste sakene fra metodistkirkens hovedside
Powered by Cornerstone